Zásady ochrany osobných údajov

ice-casino.sk si veľmi cení vašu dôveru a sľubuje, že vaše osobné údaje budú chránené

Tento dokument popisuje naše postupy pri zhromažďovaní, spracúvaní a uchovávaní vašich osobných údajov. Taktiež vysvetľuje vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi.

Aké osobné údaje zbierame

Počas vášho používania našej webovej stránky môžeme zbierať rôzne typy osobných údajov vrátane:

  • Kontaktné informácie ako meno, adresa e-mailu a telefónne číslo
  • Demografické informácie ako vek, pohlavie a záujmy
  • Informácie o používaní webovej stránky, napr. IP adresa, typ prehliadača, záznamy o stránkach, ktoré ste navštívili

Tieto údaje získavame prostredníctvom rôznych technických prostriedkov, vrátane súborov cookie.

Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme používať na nasledovné účely:

  • Zabezpečenie a správu našej webovej stránky
  • Poskytovanie informácií o produktoch a službách, ktoré vás môžu zaujímať
  • Personalizácia a prispôsobenie obsahu pre vás
  • Zlepšovanie našich služieb a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov

Môžeme použiť váš e-mail na odosielanie informácií o nových ponukách, aktualizáciách alebo iných správach, ktoré súvisia s našou webovou stránkou.

Zdieľanie vašich osobných údajov

Nikdy neposkytneme vaše osobné údaje tretím stranám bez vašej súhlasu, okrem prípadov, keď je to nevyhnutné zákonom.

  • Môžeme však odovzdávať údaje tretej strane na spracovanie v súlade s našimi pokynmi, ale len na účely uvedené v tejto ochrane osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Zabezpečujeme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím alebo neoprávneným odovzdávaním. Vaše údaje sú uchované na bezpečných serveroch s obmedzeným prístupom.

Používame aj šifrovanie a bezpečnostné technológie na ochranu vašich údajov pri prenose cez internet.