Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke ice-casino.sk. Predtým, ako začnete používať túto webovú stránku, dôrazne odporúčame prečítať si nasledujúce podmienky používania. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami používania v plnom rozsahu. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nepoužívajte túto webovú stránku.

Vaše používanie tejto webovej stránky je tiež chránené autorskými právami a inými právnymi ustanoveniami.

Ochrana osobných údajov

Respektujeme ochranu osobných údajov našich používateľov. Podrobnosti o tom, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime vaše osobné údaje, sú uvedené v našej Zásade ochrany osobných údajov.

Povolené použitie

Povolujeme vám používať túto webovú stránku v súlade s nasledujúcimi obmedzeniami:

  • Používate túto webovú stránku výhradne pre osobné účely a nie pre komerčné účely.
  • Neposkytujte falošné, nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o sebe alebo iných osobách.
  • Neporušujte autorské práva, ochranné známky alebo iné práva duševného vlastníctva v súvislosti s touto webovou stránkou.
  • Nezasahujte do bežného fungovania tejto webovej stránky, vrátane prevádzky a správy jej serverov.

Ak sa akýmkoľvek spôsobom vyňujete z týchto obmedzení, môžeme zrušiť váš prístup k tejto webovej stránke a/alebo podniknúť ďalšie právne kroky voči vám.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nezodpovedáme ani neručíme za obsah, politiku ochrany osobných údajov alebo akékoľvek iné aspekty týchto webových stránok. Ak použijete odkaz na iné webové stránky, robíte to na vlastné riziko.

Zmeny podmienok používania

Máme právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania. Akékoľvek zmeny budú platné okamžite po ich zverejnení na tejto webovej stránke. Odporúčame pravidelne kontrolovať tieto podmienky, aby ste boli informovaní o akejkoľvek zmene.